Miljövarudeklaration - EPD

En miljövarudeklaration eller EPD är ett självständigt verifierat och registrerat dokument som ger information om en produkts miljöpåverkan. Entrematic är engagerade i att bidra med hållbara byggnader och entréer och erbjuder därmed miljövarudeklarationer (EPD) för att presentera våra produkters hållbarhetsprestanda.

EPD för våra produkter kommer att laddas upp kontinuerligt.