Marknader

/global/scaled/5700x2479x0x663x1000x435/Other-Entrematic-About EM Entrematic page-Coverage page-Images-GettyImages_87341061.jpg

EM Entrematics koncept har lanserats i Nord Amerika samt de större marknaderna för dörrautomatik i Europa.

Målet är att hitta några väl utvalda distributörer på varje marknad för att öka marknadsnärvaron. EM Entrematic bildades 2003 och jobbar idag aktivt med ett antal partners, och planerar att etablera fler regionala och lokala partners.

Ytterligare kontaktinformation hittar du här.