EMSL-T

/global/scaled/1045x455x6x115x1000x435/Other-Entrematic-products page-Sliding Door Operators-Images-EMSL, with carriagewheel.jpg

Många av de värdefulla egenskaper och innovationer för att ge optimal funktion och prestanda till slutanvändaren är väl kombinerat i EMSL/EMSL T skjutdörrsautomatiker. EMSL/EMSL T kan integreras som en del av EM Entrematics profildörrsystem EMPS, men kan även anpassas till ett brett urval dörrar och kundspecifika krav.

  • EMSL-T är konfigurerad för att leva upp till europeiska normer och regelverk.
  • EMSL-T finns tillgänglig som enkeldörr med 2 dörrblad, COW 2000-3000mm samt dubbeldörr med 4 dörrblad, COW 3000mm