EMSW

/global/scaled/1953x850x268x974x1000x435/Other-Entrematic-products page-Swing Door Operators-Images-1000132BK_1.jpg

EMSW är en elektro-hydraulisk dörröppnare utformad att vara mångsidig och passar till nästan alla typer av slagdörrar, både för inom- och utomhusbruk.

  • Öppnaren kan monteras på var sida av dörren för drag eller tryckfunktion 
  • EMSW finns för enkel- respektive dubbeldörrar med kantgångjärn eller svängtappar
  • EMSW kan kombineras med ett stort utbud av EM Entrematic säkerhetsgivare, som förebygger att någon kläms i dörren när den öppnas eller stängs eller att den slår i andra hinder.
  • Den är certifierad och godkänd som dörröppnare till branddörrar av både svenska och tyska myndigheter. Vid strömavbrott fungerar EMSW som dörrstängare.