Cykelskjul vid Curo-gruppens kontorshus i Bath

/global/scaled/1000x436x0x0x1000x435/Other-Entrematic-References page-main pic.jpg

Ett exempel på att EMs skjutdörrsautomatik EMSL kan användas på många sätt är denna installation på ett cykelskjul på Curo-gruppens kontorshus i Bath, England. Entrematic's partner Power-a-door fick en förfrågan av Curo-gruppen att automatisera sitt cykelskjul för att möjliggöra för enkel på- och avstigning för mer eller mindre mindre arbetsföra cykelanvändare.

Denna installation visar att skjutdörrsöppnare som EMSL inte bara kan användas för att automatisera vanliga dörrar.

Cykelskjulet innan.....

Installationen har en skräddarsydd stålram med en fästbalk och ett specialdesignat väderkapell som anslöts till den ursprungliga cykelskjulstrukturen.

Cykelskjulet efter.....

Den nya ramen fästes i korrekt läge och grinden justerades med dörrfästet och golvstyrningen. En polykarbonatskiva kapades till önskad storlek för att passa runt ramen i syfte att utesluta klämrisken när grinden är i rörelse.