Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborg

/global/scaled/709x308x0x126x709x308/Other-Entrematic-References page-Gotemburg Garda-outside pic.jpg

På Göteborgsregionens Kommunalförbund installerades nyligen både EMSL skjutdörrar och PSW250 slagdörrar i olika applikationer. 

Kommunalförbundet, som har till uppgift att främja samarbetet över kommungränserna och skapa ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter inom Göteborgsregionen, måste vara lättillgängliga för handikappade och äldre besökare och måste därför använda automatiska dörrar i hela byggnaden. Projektet installerades av EM: s svenska partner AXS.

 

EMSL-installation

På dörren till entrén erbjuder en EMSL skjutdörr en smidig ingång yill byggnaden. Två EMSL med slussfunktion säkerställer klimatet inne i byggnaden.

PSW250-installation

Väl inne i byggnaden är ett antal PSW250 installerade. Den låga höjden på automatiken var nödvändig på grund av det begränsade utrymmet på dörrkarmarna.