Sjukhuset Maxima Medisch Centrum i Veldhoven, Holland

/global/scaled/750x327x0x10x750x326/Other-Entrematic-References page-main hos.jpg

Maxima Medical Center, det största medicinska centret i sydöstra Holland, erbjuder nu en intressant installation av Entrematics skjutdörrsöppnare EMSL.

Entrematics holländska partner AE & S kontaktades för att installera en dubbelflyglig skjutdörr med tillhörande profilsystem till centrets reception. En av utmaningarna med detta projekt var bristen på utrymme men denna lyckade installation visar återigen de många möjligheter som Entrematics automatiker kan erbjuda.

Krav på insyn

Skjudörren är installerad ovanför innertaket men är fortfarande lättillgänglig för service och underhåll. De semi transparenta profilsystemet var ett konstruktionskrav för att få insyn och ljusinsläpp.

Tryggt och säkert

Ett annat kundkrav för att garantera personalens säkerhet var behovet av att dörrarna ska låsas omedelbart enbart med en knapptryckning. Detta löstes enkelt med hjälp av en panikbrytare.