Roche Pharma AG Basel

/global/scaled/1215x530x503x0x1000x435/Other-Entrematic-References page-Roche Basel-Ref-RocheTower-Head-8142-234fa59d2c9bd22g79f9e11d5a2ff666.jpg

Nyligen installerades 14 EMSL skjutdörrsöppnare på huvudkontoret och i produktionsanläggningen vid Roche Pharma AG i Basel, Schweiz. Installationen genomfördes av EM's schweiziska partner Meier Systems AG.

Automatikerna är installerade i en mycket steril del av Roches produktionsanläggningar där forskning och produktion av nya läkemedel är äger rum. För att säkerställa den sterila miljön installerades automatikerna som en luftsluss framför byggnadens hissområde. 

Sammankoppling

En intressant egenskap i denna installation är interaktionen mellan skjutdörrar med hissar. Öppningssignalen till skjutdörren är ansluten till hissystemet så att dörren öppnas endast om hissen anländer till respektive våning.

Enkel programmering

EMs skjutdörrsöppnare kan programmeras helt med hjälp av EMs konfigureringsverktyg. Verktyget gör det även möjligt att spegla specifika inställningar till valfria dörrar. Detta underlättar installationen och programmeringen väsentligt och säkerställer att alla dörrar agerar på samma sätt.